Modernizacja terenów
Targówka Mieszkaniowego

W rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej,
Myszkowskiej i Pratulińskiej.

Generalny Wykonawca
Robót:

IDS-BUD S.A.

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
tel.: +48 22 378 80 00
fax: +48 22 378 80 88
e-mail: biuro@ids-bud.pl

strona internetowa: www.ids-bud.pl

INWESTOR:

Prezydent m.st. Warszawy

reprezentowany przez:

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
tel.: +48 22 55 89 000
fax: +48 22 620 06 08
e-mail: kancelaria@zdm.waw.pl

strona internetowa: www.zdm.waw.pl