Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego

w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej.

Numer umowy:
DPZ/12/PN/11/18
Wartość umowy:
23 923 500 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:
18.04.2018 r.
Data zakończenia inwestycji:
30.06.2019 r.

ZAKRES INWESTYCJI

Budowa

Roboty przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • wycinka istniejącej zieleni kolidującej z pasem drogowym,
 • zabezpieczenie drzew,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórka elementów dróg i ulic.

Roboty drogowe:

 • przebudowa istniejących dróg w zakresie inwestycji,
 • przebudowa skrzyżowań,
 • budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych,
 • budowa systemu odwodnienia.

Roboty branżowe:

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • nasadzenie zieleni,
 • założenie i pielęgnacja trawników,
 • wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego,
 • przebudowa oświetlenia drogowego,
 • budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
 • przebudowa linii elektroenergetycznych,
 • przebudowa małej architektury i wiat przystankowych.
 • Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywanych robót.
 • Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na odcinkach przebudowywanych dróg.
 • Przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę.
 • Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy.